szukaj po nazwie

Co zawiera projekt

 

Projekt gotowy sprzedawany jest w czterech egzemplarzach. Każdy egzemplarz zawiera:

1.    Opis do projektu składający się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, obliczeń statycznych oraz części

       dotyczących instalacji sanitarnej i elektrycznej.

2.    Rysunki :

       -   architektoniczno-konstrukcyjne

           elewacji, rzutów ław fundamentowych, murów fundamentowych lub piwnic, rzutów parteru, piętra lub

           poddasza; rzutów więźby dachowej i dachu; przekrojów budynku; schematów stropów, kominów oraz

           rysunków szczegółowych np. przekroju balkonu w skali 1 : 25

       -   wewnętrznej instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazu

           (elementy instalacji ich rozmieszczenie na rzutach  i schematy połączeń)

       -   wewnętrznej instalacji elektrycznej

           (elementy instalacji ich rozmieszczenie na rzutach i schematy połączeń)

Do projektu dołączamy również:

       -   zestawienie kosztów budowy  :  tzw. tabelę elementów scalonych

       -   zestawienie podstawowych materiałów budowlanych

       -   kserokopie uprawnień projektowych oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Architektonicznej lub Izby

           Inżynierów Budownictwa w dniu wykonania projektu

       -   zgodę na wprowadzenie podstawowego zakresu zmian oraz zgodę na dodatkowe zmiany proponowane przez

           inwestora

 

Niżej możecie Państwo zobaczyć zeskanowany przykładowy rysunek projektu:

 

Projekt