szukaj po nazwie

Zmiany w projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE GOTOWYM

Uzyskanie pozwolenia na budowę możliwe jest po przedłożeniu w stosownym Urzędzie projektu budowlanego, którego szczegółowy zakres i forma ustalone zostały poprzez Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Zgodnie z tym zarządzeniem gotowy projekt architektoniczno – budowlany stanie się integralną częścią projektu budowlanego po adaptacji przez osobę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia.
Osoba ta staje się projektantem projektu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Niniejsze gotowe projekty architektoniczno – budowlane domów jednorodzinnych chronione są ustawą o Prawie Autorskim. Jego autorzy, zespół studia architektonicznego AGART s.c. ,zastrzegają sobie prawa autorskie i nie wyrażają zgody na wykorzystanie go do celów handlowych i reklamy handlowej oraz na wprowadzenie w nim zmian innych niż wymienione poniżej.

Dopuszczalne, bez zgody autora zmiany jakie może wprowadzić projektant dokonujący adaptacji dotyczą:

 • fundamentów (dostosowanie do warunków gruntowych) i poziomu posadowienia budynku
 • wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych
 • użycia innych materiałów konstrukcyjnych w stropach i ścianach (w tym zmiana warstw ścian zewnętrznych)
 • użycia innych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych 
 • przesunięcia przewodów kominowych
 • przekroju , rozstawu i rodzaju elementów więźby dachowej(należy dostosować do strefy wiatrowej i śniegowej)
 • pokrycia i kąta nachylenia dachu do 5 °
 • lokalizacji , ilości , wielkości oraz kształtu i rodzaju okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi
 • przesunięcia lub likwidacji ścian działowych
 • użycia innych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych
 • wysokości ścianki kolankowej 
 • funkcji pomieszczeń
 • likwidacji lub doprojektowania balkonów
 • likwidacji lub doprojektowania wykusz, ganku, ogrodu zimowego itp.
 • likwidacji lub doprojektowania garażu
 • podpiwniczenia ( całkowitego lub częściowego )
 • instalacji c.o., wod. – kan., gazowej i elektrycznej

 

W/w zmiany dokonane mogą być pod warunkiem zachowania:

 • wymogów konstrukcyjnych (wytrzymałościowych i użytkowych)
 • ochrony cieplnej budynku (normatywnych współczynników przenikalności cieplnej)
 • oraz wszelkich innych norm i sztuki budowlanej za co bierze odpowiedzialność osoba adaptująca projekt.

 

Inne zmiany wymagają zgody autora projektu.  Zgoda jest przekazywana bezpłatnie wraz z zamówionym projektem.

 

PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO