szukaj po nazwie

Słowniczek pojęć

 

Z powodu braku spójności w przepisach prawnych i normach dotyczących niektórych parametrów w projektach

budowlanych, poniżej precyzujemy definicje pojęć używanych w naszych projektach. 

 

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA :

Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych zgodnych z mieszkalną funkcją budynku,

nie uwzględniając części pomieszczeń poniżej 1,9 m wysokości.

Do powierzchni użytkowej nie zalicza się :

   -  powierzchnii schodów (pow. komunikacji)

   -  powierzcni kotłowni i składów opału (pow. techniczna)

   -  powierzchni garażu i pomieszczeń ogrodowych (pow. niezgodne z funkcją mieszkalną budynku)

POWIERZCHNIA  NETTO :

To suma powierzchni wszystkich pomieszczeń na każdej kondygnacji liczona po obrysie wewnętrznych ścian

(powierzchnia podłóg)

POWIERZCHNIA  ZABUDOWY :

To powierzchnia po zewnętrznym obrysie budynku wraz z podziemiami lecz bez tarasów, podjazdów i schodów

KUBATURA  :

To objętość budynku jaką zajmuje na działce (w przypadku budynków niepodpiwniczonych) lub objętość budynku

liczona od posadzki piwnicy

MINIMALNE  WYMIARY  DZIAŁKI  :

Są to wymiary działki, które określają odległość od domu do granicy z działką budowlaną :

  -  4 m od ściany domu z otworami okiennymi (w tym dachowymi) lub drzwiowymi

  -   3 m od ściany domu bez otworów okiennych i drzwiowych lub kiedy okno zastępione zostanie pustakami

      szklanymi (luksferami)

WYSOKOŚĆ  BUDYNKU :

To wysokość od poziomu terenu przy głównych drzwiach wejściowych do szczytu budynku