Alpinia A - Kosztorysy

  

         ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY   

                    Domu  jednorodzinnego  -  ALPINIA  A   ( bez podatku VAT )

 

Poziom  cen  :  II  kwartał  2008

Pracochłonność robót  :  3305  r-g

 

OPIS ROBÓT

wartość  w zł                  

%

     

Stan zerowy

27.080,50

11,0

     

Roboty ziemne

3.230,07

1,3

     

Fundamenty

17,674,69

7,2

     

Podłoża pod posadzki

6.175,44

2,5

     

Stan surowy zamknięty

113.448,11

46,0

     

Ściany parteru

19.026,24

7,7

     

Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe 

16.278,23

6,6

     

Ściany poddasza

15.521,24

6,3

     

Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie

39.558,19

16,0

     

Stolarka okien i drzwi

23.044,21

9,3

     

Roboty wykończeniowe

65,969,26

26,7

     

Tynki i okładziny wewnętrzne

23,735,63

9,6

     

Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów                   

26.454,95

10,7

     

Roboty malarskie

4.269,84

1,7

     

Elewacja.

11.508,84

4,7

     

Instalacje wewnętrzne

40.126,90

16,3

     

Instalacje wod-kan.

11.844,27

4,8

     

Instalacje c.o.

19.704,20

8,0

     

Instalacja gazowa

3.323,15

1,3

     

Instalacje elektryczne

5.215,28

2,1

     

Razem

246.624,77

100,0

     

 

UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można

                       zamówić  w  cenie  150  zł  brutto  ( z VAT )