Aloes BP (piwnice) - Kosztorysy

  

         ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY   

                Domu  jednorodzinnego  -  ALABASTER  B   ( bez podatku VAT )

 

Poziom  cen  :  I  kwartał  2007

Pracochłonność robót  :    5086   r-g

 

OPIS ROBÓT

wartość  w zł                          

%

     

Stan zerowy

59.3776,16

18,8

     

Roboty ziemne

8.171,39

2,6

     

Fundamenty

9.776,28

3,1

     
Piwnice 41.828,4913,2     
Ściany  piwnic23.117,157,3     
Strop  nad  piwnicą12.122,833,8     

Podłoża pod posadzki

6.588,51

2,1

     

Stan surowy zamknięty

149.339,24

47,0

     

Ściany parteru

27.933,12

8,8

     

Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe                    

18.185,89

5,7

     

Ściany poddasza

9.880,88

3,1

     

Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie

50.548,94

15,9

     

Stolarka okien i drzwi

42.790,41

13,5

     

Roboty wykończeniowe

68.702,19

21,6

     

Tynki i okładziny wewnętrzne

13.904,78

4,4

     

Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów

27.682,18

8,7

     

Roboty malarskie

5.973,87

1,9

     

Elewacja.

21.141,36

6,7

     

Instalacje wewnętrzne

39.861,08

12,5

     

Instalacje wod-kan.

15.058,95

4,7

     

Instalacje c.o.

17.644,76

5,6

     

Instalacja gazowa

348,27

0,1

     

Instalacje elektryczne

6.809,10

2,1

     

Razem

317.678,67

100,0

     

 

UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można

                       zamówić  w  cenie  150  zł  brutto  ( z VAT )