Alpinia B - Kosztorysy

 

         ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY   

                  Domu  jednorodzinnego  -  ALPINIA  B   ( bez podatku VAT )

 

Poziom  cen  :  II  kwartał  2008

Pracochłonność robót  :  3955  r-g

 

OPIS ROBÓT

wartość  w zł                  

%

     

Stan zerowy

30.752,92

11,9

     

Roboty ziemne

4.230,07

1,6

     

Fundamenty

19,387,37

7,5

     

Podłoża pod posadzki

7.135,46

2,8

     

Stan surowy zamknięty

126.034,99

48,7

     

Ściany parteru

22,291,95

8,6

     

Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe 

15.518,82

6,0

     

Ściany poddasza

14.022,52

5,4

     

Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie

44.949,27

17,4

     

Stolarka okien i drzwi

29.252,43

11,3

     

Roboty wykończeniowe

64,217,93

24,8

     

Tynki i okładziny wewnętrzne

24,328,11

9,4

     

Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów                   

24.786,90

9,6

     

Roboty malarskie

4.905,77

1,9

     

Elewacja.

10.197,15

3,9

     

Instalacje wewnętrzne

37.724,45

14,6

     

Instalacje wod-kan.

11.266,38

4,4

     

Instalacje c.o.

18.541,98

7,2

     

Instalacja gazowa

2.650,67

1,0

     

Instalacje elektryczne

5.265,42

2,0

     

Razem

258.730,29

100,0

     

 

UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można

                       zamówić  w  cenie  150  zł  brutto  ( z VAT )