Bazylia C - Kosztorysy

         

                  ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY   

                Domu  jednorodzinnego  -  BAZYLIA  C   ( bez podatku VAT )

 

Poziom  cen  :  I  kwartał  2008

Pracochłonność robót  :    r-g

 

OPIS ROBÓT

wartość  w zł                          

%

     

Stan zerowy

39.325,66

12,1

     

Roboty ziemne

4.033,40

1,2

     

Fundamenty

25.034,44

7,7

     

Podłoża pod posadzki

10.257,82

3,2

     

Stan surowy zamknięty

174.030,01

53,6

     

Ściany parteru

31.645,71

9,7

     

Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe                    

22.676,60

7,0

     

Ściany poddasza

13.836,83

4,3

     

Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie

60.031,74

18,5

     

Stolarka okien i drzwi

45.839,13

14,1

     

Roboty wykończeniowe

69.707,61

21,5

     

Tynki i okładziny wewnętrzne

14.096,39

4,3

     

Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów

24.430,57

7,5

     

Roboty malarskie

5.803,82

1,8

     

Elewacja.

25.376,83

7,8

     

Instalacje wewnętrzne

41.726,50

12,8

     

Instalacje wod-kan.

14.862,53

4,6

     

Instalacje c.o.

19.344,45

6,0

     

Instalacja gazowa

516,85

0,2

     

Instalacje elektryczne

7.002,67

2,2

     

Razem

324.789,78

100,0

     

 

UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można

                       zamówić  w  cenie  150  zł  brutto  ( z VAT )