Murator - Kosztorysy

         ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY   

                Domu  jednorodzinnego  -  ANTYLOPA  C  ( bez podatku VAT )

 

Poziom  cen  :  II  kwartał  2007

Pracochłonność robót  :  4569  r-g

 

OPIS ROBÓT

wartość  w zł                          

%

     

Stan zerowy

42,.743,49

14,7

     

Roboty ziemne

6.393,06

2,2

     

Fundamenty

24.568,35

8,5

     

Podłoża pod posadzki

11,782,08

4,1

     

Stan surowy zamknięty

122.692,3

42,3

     

Ściany parteru

39,196,79

13,5

     

Ściany poddasza

5.443,36

1,9

     

Dach, konstrukcja, pokrycie, wykusz

51.746,18

17,8

     

Stolarka okien i drzwi

26.305,97

9,1

     

Roboty wykończeniowe

88.512,71

30,05

     

Tynki i okładziny wewnętrzne

11.255,60

3,9

     
Ścianki z płyt gkf i ocieplenie sufitu

 19.085,74

6,6     

Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów

25.710,06

8,9

     

Roboty malarskie

5.067,56

1,7

     

Elewacja.

27.393,75

9,4

     

Instalacje wewnętrzne

36.263,92

12,5

     

Instalacje wod-kan.

9.874,67

3,4

     

Instalacje c.o.

20.275,60

7,0

     

Instalacja gazowa

1.245,39

0,4

     

Instalacje elektryczne

4.868,26

1,7

     

Razem

290.212,4

100,0

     

 

UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można

                       zamówić  w  cenie  150  zł  brutto  ( z VAT )