Borówka - Kosztorysy

                            ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY

      Domu  jednorodzinnego  -  Borówka   ( bez podatku VAT )

   Poziom  cen  :  II  kwartał  2009 Pracochłonność robót   -   3995  r-g   
 
Tabela elementów
Dom jednorodzinny - BORÓWKA
NrOpis robótWartość%
1.Stan zerowy30.604,4910,2
1.1.Roboty ziemne4.573,751,5
1.2.Fundamenty19.984,656,7
1.3.Podłoża pod posadzki6.046,092,0
2Stan surowy zamknięty124.758,1941,5
2.1.Ściany parteru23.386,537,8
2.2.Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe19.131,286,4
2.3.Ściany poddasza18.010,286,0
2.4.Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie42.041,8114,0
2.5.Stolarka okien i drzwi22.188,297,4
3.Roboty wykończeniowe103.190,3234,3
3.1.Tynki i okładziny wewnętrzne21.219,277,1
3.2.Stolarka wewnętrzna.6.254,152,1
3.3.Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów25.272,738,4
3.4.Roboty malarskie4.767,001,6
3.5.Elewacja.45.677,1715,2
4.Instalacje wewnętrzne41.916,4514,0
4.1.Instalacje wod-kan.13.419,364,5
4.2.Instalacje c.o.21.240,697,1
4.3.Instalacja gazowa583,560,2
4.4.Instalacje elektryczne6.672,842,2
 Razem300.469,45100,0
   UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można   zamówić  w  cenie  150    brutto  ( z VAT )