Bazylia B - Kosztorysy

                            ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY

                              Domu  jednorodzinnego  -  Bazylia  B   ( bez podatku VAT )

  Poziom  cen  :  I  kwartał  2010 Pracochłonność robót   -   4654  r-g  
 
Tabela elementów
Dom jednorodzinny - BAZYLIA B
NrOpis robótWartość%
1.Stan zerowy33.773,569,2
1.1.Roboty ziemne6.847,971,9
1.2.Fundamenty19.043,755,2
1.3.Podłoża pod posadzki7.881,842,2
2Stan surowy zamknięty128.875,6835,2
2.1.Ściany parteru15.029,514,1
2.2.Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe22.572,426,2
2.3.Ściany poddasza16.039,734,4
2.4.Kominy.6.869,101,9
2.5.Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie49.354,7513,5
2.6.Stolarka okien i drzwi19.010,175,2
3.Roboty wykończeniowe147.345,5540,3
3.1.Tynki i okładziny wewnętrzne37.817,2410,3
3.2.Stolarka wewnętrzna.7.771,132,1
3.3.Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów51.971,9514,2
3.4.Roboty malarskie6.213,481,7
3.5.Elewacja.43.571,7511,9
4.Instalacje wewnętrzne55.732,4415,2
4.1.Instalacje wod-kan.19.139,435,2
4.2.Instalacje c.o.27.430,407,5
4.3.Instalacja gazowa2.222,900,6
4.4.Instalacje elektryczne6.939,711,9
 Razem365.727,23100,0
  UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można   zamówić  w  cenie  150    brutto  ( z VAT )