Aloes A - Kosztorysy

  

        ZESTAWIENIE   KOSZTÓW   BUDOWY   

                  Domu  jednorodzinnego  -  ALOES  A   ( bez podatku VAT )

 

Poziom  cen  :  I  kwartał  2007

Pracochłonność robót  :   3725  r-g

 

OPIS ROBÓT

wartość  w zł                          

%

     

Stan zerowy

24.023,24

10,1

     

Roboty ziemne

3.090,28

1,3

     

Fundamenty

14.961,71

6,3

     

Podłoża pod posadzki

5.971,25

2,5

     

Stan surowy zamknięty

119.057,73

50,0

     

Ściany parteru

21.969,32

9,2

     

Strop nad parterem i inne elementy żelbetowe                    

17.339,56

7,3

     

Ściany poddasza

10.714,49

4,5

     

Dach, konstrukcja, pokrycie, ocieplenie

41.496,94

17,4

     

Stolarka okien i drzwi

27.537,42

11,6

     

Roboty wykończeniowe

56.259,76

23,6

     

Tynki i okładziny wewnętrzne

9.437,26

4,0

     

Podłogi, posadzki, wylewki, okładziny schodów

20.025,03

8,4

     

Roboty malarskie

3.998,27

1,7

     

Elewacja.

22.799,20

9,6

     

Instalacje wewnętrzne

39.007,82

16,4

     

Instalacje wod-kan.

13.988,66

5,9

     

Instalacje c.o.

18.469,19

7,7

     

Instalacja gazowa

436,94

0,2

     

Instalacje elektryczne

6.113,03

2,6

     

Razem

238.348,55

100,0

     

 

UWAGA  !       Pełny  kosztorys  i  przedmiar  robót  do  projektu  można

                       zamówić  w  cenie  150  zł  brutto  ( z VAT )